Oppdatering av bemanningsoppgaver jfr STCW-konvensjonen

Oppdatering av bemanningsoppgaver som følge av revidering av STCW-konvensjonen.

STCW-konvensjonen vart revidert i 2010. Som følgje av dette er gamle kvalifikasjonskrav endra, og nye er komne til. Dette gjeld mellom anna for matros, elektrikar, elektrikaroffiser og motormann.

Bemanningsoppgåver som er utferda utan rette kvalifikasjonskrav må oppdaterast for å få korrigert kvalifikasjonskrava til 2010-endringane i STCW-konvensjonen. Dette vil stort sett gjelde bemanningsoppgåver utferda før 1. januar 2012. Utan riktige tilvisingar vil bemanningsoppgåva ikkje vere i samsvar med internasjonale reglar etter 31. desember 2016. Dermed vil andre statar ikkje godta bemanningsoppgåva som grunnlag for bemanning ved hamnestatskontroll. Bemanningsoppgåva vil heller ikkje vere i samsvar med kvalifikasjonsforskrifta av 2011.

Les mer her

Kommentarer er skrudd av.

Drevet med WordPress. Levert av WooThemes

Design Ingrid&Odd - Utviklet av Nettvendt