Vedlikeholdsseminar – verna fartøy av jern og stål

Vedlikeholdsseminar – verna fartøy av jern og stål, Bredalsholmen 21. – 22. mars 2015.Invitasjon

Fartøyeiere, venneforeninger og andre som driver vedlikehold pa verna fartøy, eller som ønsker a komme i gang med det, inviteres til seminar lørdag 21. og søndag 22. mars.

Vedlikehold på stal, tredekk og rigg vil være hovedtema.

Bredalsholmen dokk og fartøyvernsenter ønsker med dette a høyne nivaet pa forebygging og pa vedlikehold av vernede og freda fartøy.

Bredalsholmen dokk og fartøyvernsenter istandsetter og restaurerer verneverdige skip av jern og stål, og driver rådgivning til fartøyvernet innfor eget fagfelt.

Rimelig overnatting fra fredag til søndag pa fartøy liggende ved kai, pa Bredalsholmen for kr. 250,- pr. natt inkl. frokost.

Eller er Bredalsholmen dokk og fartøyvernsenter kan være behjelpelig med a finne et alternativ på hotell i byen.

Seminaravgift kr. 500,- til dekking av kost.

Pamelding med ønske for overnatting innen 9. mars.

Sendes

svein.saghus@bredalsholmen.no

Spørsmal? ring Svein Vik Saghus 99 22 69 40

Program 21 mars

09:00 Introduksjon
09:30 Vedlikehold av stålkonstruksjoner

Tilsyn

Behandling av rustangrep Overflatebehandling, produkter og metoder

13:00 Lunsj

14:00 Tredekk

Vedlikehold av nat

Reparasjon av dekksplank, Vedlikehold av utvendige olja, lakkerte og malte flater

16:00 Kaffe

16.30 Omvisning på Bredalsholmen

17:30 Generelt om vedlikehold

Forbyggende tiltak

Vedlikeholdsplaner. 19:30 Middag, sosialt samvær

22 mars

10:00 Vedlikehold av rigg

Stående rigg

Løpende rigg

Riggutstyr som blokker, kauser

13:00 Lunsj

14:00 avreise

Kommentarer er skrudd av.

Drevet med WordPress. Levert av WooThemes

Design Ingrid&Odd - Utviklet av Nettvendt