Statsbudsjettet 2015

DSC_0630Statsbudsjettet for 2015 er lagt fram. Riksantikvarens Post 74 fartøyvern er foreslått til 56.329.000 kr. Dette er en nedgang på 383.000 kr fra fjorårets budsjett.

Norsk Forening for Fartøyvern er skuffet over et kuttforslag på nesten 0,4 mill. kr. Tatt prisutviklingen i betraktning blir den reelle nedgangen større. Tilskuddet til fartøyvern over Riksantikvarens budsjett er med dette forslaget 41 millioner kroner mindre enn det myndighetene selv mener er behovet i følge Nasjonal verneplan for fartøy 2010-2017.

Hovedtyngden av Norges befolkning har alltid hatt sitt liv og virke i kystnære strøk. Dessverre har dette i begrenset grad blitt gjenspeilet i offentlige budsjetter.

 

Kommentarer er skrudd av.

Drevet med WordPress. Levert av WooThemes

Design Ingrid&Odd - Utviklet av Nettvendt