Årsmøte 2014

Årsmøte 2014

Årsmøteprotokoll 2014 lestes ned fra denne linken.

I helgen har Norsk Forening for Fartøyvern hatt årsmøte i Norheimsund. Foreningen reprensentere nå 160 verneverdige fartøyer, og bak disse fartøyene står over 10.000 frivillige. Foreningen sender stor takk Hardanger Fartøyvernsenter for invitasjonen og gjennomføringen av årsmøtet.

206861

Tron Wigeland Nilsen

Årsmøtet valgte Tron Wigeland Nilsen som ny styreleder fra 2015. Han tar over etter Jan Welde, som har gjort en stor innsats for fartøyvernet i mange år som både styremedlem og styreleder i NFF.  Nilsen har vært mangeårig generalsekretær i Norges museumsforbund, og jobber nå som daglig leder av Oslofjordmuseet. Terje Olsen går ut og Lena Stølås går inn i styret.

”De frivillige i fartøyvernet viser en stor innsatsvilje og er en enorm ressurs i bevaringen av landets flytende kulturminner. De påtar seg et samfunnsansvar slik at fartøyene ikke går tapt, men kan oppleves for kommende generasjoner”, uttaler Tron Wigeland Nilsen.

Et enstemmig årsmøte samlet seg om to uttalelser om tema av særlig viktighet.

Uttalelse 1:

Ved utgangen av 2016 kan de fleste vernede og fredede fartøy bli tvunget til landligge. Da trer nye regler for sjøfolks sertifisering i kraft, som det frivillig fartøyvernet vanskelig vil kunne oppfylle. Foreningen ser med sterk bekymring på at forskriften for vernede skip, som nylig er innført, mangler bestemmelser om slike kvalifikasjoner.

Foreningen har gjentatte ganger understreket ovennevnte konsekvenser, og ber nå om nært samarbeid med Riksantikvaren og Sjøfartsdirektoratet for å finne hensiktsmessige ordninger innen utgangen av 2016.

Det haster nå å finne løsninger som sikrer fortsatt drift av våre flytende kulturminner!

(Kontakt styreleder Jan Welde for mer informasjon eller kommentar, tlf 900 81 452,
 e-post: jan@welde.com)

Uttalelse 2:

Til ledelsen i Redningsselskapet og Norsk Maritimt Museum.

RS 14 Stavanger ble solgt til Redningsselskapet med klausul om at hun skulle bevares på land i hus i museumssammenheng. Fartøyet, som har status som vernet, har mottatt støtte fra Riksantikvaren både til tilbakeføring og landsetting. Det er også samlet inn en del private midler til dette formålet.

En rekke entusiaster både i Den Norske Veteranredningsskøyteforening og Seilskøyteklubben Colin Archer som er opptatt av Redningsselskapets historie, har engasjert seg i arbeidet med å samle RS 14 Stavanger og Redningsselskapets museum. Museet måtte flytte fra Horten og er livsverket til Grete og Per Rasmussen.

 Vi er gjort kjent med at Redningsselskapet er i ferd med å trekke seg fra avtalen.

Et enstemmig årsmøte i Norsk Forening for Fartøyvern forventer at avtalen etterleves.

(Kontakt Knut von Trepka for mer informasjon og kommentarer tlf 930 33 113, e-post knut.von.trepka@vikenfiber.no) RS 14 Stavanger på Wikipedia: http://nn.wikipedia.org/wiki/RS_«Stavanger»

– Aldri har våre frivillige vært så synlige og mottatt så mange lovord som i sommer, da de gikk sammen om en storslagen feiring av Grunnloven med Grunnlovskonvoien og Forbundet KYSTENs landsstevne i Bjørvika i Oslo. Dessverre er dette i liten grad gjenspeilet i det offentliges ambisjoner for det frivillige maritime kulturvernet fremover, sier styreleder Jan Welde

 

Foto Rune Alstedt

Foto: Rune Alstedt

 

Kommentarer er skrudd av.

Drevet med WordPress. Levert av WooThemes

Design Ingrid&Odd - Utviklet av Nettvendt