Anna Rogdes Grunnlovseilas

Grunnlovseilasen 2014 med «Anna Rogde»

Idèen om Grunnlovsseilasen ble født da jubileumskomiteen for Grunnlovsmarkeringen 2014 møttes sent på høsten 2013 i Tromsø. Essensen var at budskapet fra nord måtte frem til Eidsvoll denne gangen. Kunne Harstads stolthet, verdens eldste seilende skonnert «Anna Rogde» være budbringeren? Svaret fra Sør-Troms museum, som har driftsansvaret for skuta, var et klart og tydelig JA! Dermed var det liv laget for idèen fra nord med Fylkesmannen i spissen. Men hvilket budskap skulle formidles? Det var helt klart at fokuset skulle være på barn, unge og demokrati!

Brødrene følger oss til Trollfjorden Med i styringsgruppa var også Polarinstituttet, så det ble naturlig at miljø var et viktig tema for ekspedisjonen. Skoleklasser fikk komme om bord og høre om klima og miljø utfordringer, samtidig som de fikk tips om små tiltak i hverdagen som kan hjelpe og redde millioner av sjøhester som dør årlig av plast som kastes i naturen.

Gruppa ansatte en koordinator som fikk i oppgave å kontakte alle 23 havner som skulle besøkes. På hvert sted ble ordfører involvert, og informert om at det kom til å bli arrangert et allting ved skutas ankomst. På dette alltinget skulle ungdommen få en stemme som skulle bli hørt.

Ungdomsrådene skulle få legge frem en erklæring med ønsker og løfter for fremtiden på vegne av ungdommen i deres kommune. I styringsgruppa var også Hålogaland teater representert. En skuespiller tok rollen som amtmann i alltinget og drøftet innholdet i budskapet med ungdomsrådet.

Fra Sør-Troms museum ble oppgaven å stille med skute og mannskap. Vi ble enige om at vi burde ha dobbelt vaktlag på turen. Derfor måtte vi ha 7 sikkerhetsmannskaper og et par mennesker som kunne bytte på å sørge for bevertning fra byssa. Den offisielle seilasen skulle starte fra Hammerfest 14. mai, men skuta har hjemmehavn i Harstad og måtte gå der i fra 11. juni.. Seilasen fra Harstad til Hammerfest og sørover til Oslo skulle ta neste 4 uker. Deretter beregnet vi en uke nordover til Harstad igjen.

Og tenk at Anna Rogdes venner hadde frivillig mannskap som var villig til å stille opp på denne lange seilasen! Men før de kunne «mønstre» på, måtte skuta være «ship shape» før et slikt ærefullt oppdrag. Og det var nettopp slik mannskapet betraktet denne turen, et ærefullt oppdrag.

Heldigvis er «Anna Rogde» en meget godt vedlikehold skute, slik at det ikke var store tunge prosjekt som måtte iverksettes før avgang. Skipper ønsket en oppgradert kartplotter da eksisterende hadde hatt en tendens til å spille navigatørene noen puss i det siste. Det ble besluttet å montere AIS om bord, for ytterligere ivareta sikkerheten. Sikkerhets styrings systemet som vi har jobbet med en tid, kom om bord og skulle implementeres. Etter bytting av hovedmotor, ble vi plaget av en høy og sjenerende støy fra eksospotta. På grensen til at man ikke kunne føre en samtale på dekk i dette området. For at gjester og mannskap skulle få en best mulig opplevelse av turen, ble det montert en lyddemper. I tillegg, ble det gjort mye nødvendig arbeid i form av snekring, maling, flekking, vasking osv før den ærverdige damen kunne vise seg fra sin beste side.

Så var man klar for ekspedisjonen. Tradisjonen tro gikk turen innom den lille øya Kjøtta utenfor Harstad for bør-grøt. Dette er øya hvor Isak Rogde bodde med familie og drev «Anna Rogde» i kommersiell virksomhet. To generasjoner etter han skulle gjøre akkurat det samme. Så satte mannskap og skute nordover mot Tromsø, hvor de ansatte i Grunnlovseilasen skulle komme om bord. Dette er landkrabber som skal jobbe og bo om bord i nesten 4 uker. Ingen fartstid fra før- vi var spent! Turen skulle streames, så i Nordens Paris, skulle nødvendig teknisk utstyr også monteres. Til sammen skulle om lag 20 personer bo sammen ombord i den nesten 150 år gamle skuta i 4 uker. I tillegg til et mannskap på 9, var det artister, skuespillere, prosjektledere, koordinator og teknisk ansvarlige om bord. Dette skulle vise seg å gå veldig greit. Det var et fint samarbeid, samspill og gjensidig respekt for hverandres oppgaver om bord.

Så startet turen fra Hammerfest, med fantastisk mottakelse og stor fest. I snø som kom vannrett sto korpset på kaia og spilte til ære for Grunnlovseilasen. Deretter gikk turen innom Alta også Skjervøy, som skulle bli husket og sitert gjennom hele seilasen. For her sa ungdommens representant fra Ungdomsrådet, Victoria F. Matthiasen, ved overlevering av erklæringa: «Ingentng om oss, uten oss»!

Tromsø var ankomststedet på selve nasjonalVelkomst i Tønsbergdagen 17.mai. Oppdraget gikk strålende, det var en varm og minnerik velkomst. Men da skuta var klar for avgang, skjedde det. En vannpumpe røk og skuta måtte bli liggende i Tromsø i påvente av deler. Det var ingen enkel oppgave på selve nasjonaldagen. Men med Troms ass. Fylkesmann i spissen lot dette seg ordne, alle
rede neste morgen ankom delen med fly til Tromsø. Denne ble montert og seilasen kunne fortsette. Den planlagte ankomsten til Finnsnes og Harstad måtte utgå. Men markering ble det likavel. Prosjektet sine ansatte tok landeveien fatt og møtte opp til planlagt tid, men uten «Anna Rogde». Det visste seg i ettertid, at det kanskje var likså greit, for et plutselig uvær kom den veien og ville gjort det veldig utrivelig om bord og det ville vært store utfordringer med å kommet seg til kai.

 

Turen videre sørover foregikk uten dramatikk, og med en fantastisk mottakelse i hver havn. Noen hadde selvfølgelig lagt ned mer arbeid enn andre i arrangementet. På Sortland, var kaia sort av oppmøtte og man fylte hele det nye kulturhuset for overværing av alltinget. I Bodø ble de møtt av et stort arrangement som foregikk hele dagen. Da skuta ankom Trondheim, var det registrert 125 presseklipp fra turen og 7900 besøkende. De fikk også besøk av fra TV2s «Fly med oss».

6.juni gikk «Anna Rogde» fra kai i Lysaker med 60 passasjerer om bord. Alle spesielt inviterte for å være med sjarmøretappen inn til Oslo. Åtte av oldebarna og et tipp-oldebarn av Isak Rogde, nåværende og tidligere formann i Stiftelsen Anna Rogde, direktøren og avdelingsleder for Anna Rogde i Sør-Troms museum, ordførere, ungdommer fra ulike ungdomsråd i Norge, alle i bunader og fest-antrekk.

Så ankom «Anna Rogde» Langkaia i Oslo. Her var fylkesmann i Oslo Valgerd Svarstad Haugland og ordfører Fabian Stang møtt opp for å ta imot Grunnlovseilasen.

Lørdag 7. juni ankom mannskap og andre inviterte, reisens aller siste mål, Eidsvoll via landeveien. Med på turen var selvsagt skips- kista til “Anna Rogde”. Visepresidenten mottok framtidserklæringene fra kaptein Oddvar Eriksen og leder i Skjervøy ungdomsråd Victoria F.Mathiassen. Dette ble så overrakt videre til Bente Engelsen, som møtte på vegne av Riksarkivet. Programmet ble myndig ledet av Fogd Figen, alias Kristian Figenschou. Prosjektleder Bård M Pedersen holdt tale hvor han bl.a fortalte om hvordan idèen om Grunnlovseilasen ble til.

Victoria Mathiassens tale bar preg av hvor glade ungdommen var for å ha blitt involvert i prosjektet som har gitt de en stemme og større mulighet til å bli hørt. Kaptein Oddvar Eriksen hedret de norske krigs- seilerne i sin tale. Han kom også med en oppfordring om at den nå tomme skips-kista burde returnere til Harstad med returlast. Ingen hvilken som helst last, men en lovnad om en sikker økonomisk fremtid for skuta “Anna Rogde”.

Auditoriet på Eidsvoll var fullt av fremmøtte, ikke minst ungdommer fra Hammerfest, Tromsø, Bodø, Sortland og Fræna. Harstads ordfører, Marianne Bremnes var også tilstede under den høytidelige overrekkelsesseremonien.

Jentebandet BonBons, fra Tromsø, avsluttet med flott musikk.

De ungdommene vi har hatt gleden av og hørt og sett, har imponert oss veldig. Norge har ungdom som man bare kan være skikkelig stolte av! De er reflekterte og engasjerte. Veldig oppegående på hva som er viktig og hva de drømmer om for sin framtid. Dette kommer veldig tydelig frem i det budskap de leser opp med ved alltinget.

“Anna Rogde”, skipper, mannskap og prosjektgruppe har nå vært med å skrive historie og vi venter spent på fortsettelsen!

Innseiling til Bjørvika 06.06.14

 

Katie Payne

Avdelingsleder Anna Rogde

Sør-Troms museum

 

Kommentarer er skrudd av.

Drevet med WordPress. Levert av WooThemes

Design Ingrid&Odd - Utviklet av Nettvendt