Ny forskrift om særlige regler for skip som er vernet eller fredet

Gode fartøyvernere,

Etter 11 års arbeid, med jevnlige påtrykk fra Departement, Riksantikvar og Fartøyvernforening har det endelig skjedd:

Sjøfartsdirketoratet har kommet ut med forskriften for skip som er vernet eller fredet:
http://www.sjofartsdir.no/regelverk/rundskriv/forskrift-om-sarlige-regler-for-skip-som-er-vernet-eller-fredet-og-forer-flere-enn-12-passasjerer/

På den hjemmesiden finner dere linker til:
Rundskrivet   http://www.sjofartsdir.no/PageFiles/16667/Rundskriv%20RSR%203-2014.pdf

Forskriften   http://www.sjofartsdir.no/PageFiles/16667/Vedlegg%201%20-%20Forskrift.pdf

Høringsinnspillene med SDs kommentarer

http://www.sjofartsdir.no/PageFiles/16667/Vedlegg%202%20-%20H%c3%b8ringsmatrise.pdf

For en som har vært med på store deler av dette arbeidet gjennom alle 11 årene er det spesielt interessant å studere høringsmatrisen for å se hva direktoratet tar hensyn til og hva de avviser  –  og ikke minst på hvilke grunnlag de avviser ….

Med utarbeidelse og innføring av denne tekniske forskriften har vi iallefall et grunnlag å arbeide videre på.
La oss håpe at forskriften «går seg til» og at den alt i alt vil bli en bedring, men det som ingen av oss kan forutse er hvordan inspektørene på de forskjellige av Sjøfartsdirektoratets stasjoner vil lese, forstå og anvende den.

Det største spørsmålet knytter seg nå til våre personlige sertifikater, som stort sett går ut 31.12.2016   –   og det er ikke lenge til ….
Ved utarbeidelse av kvalifikasjonsforskriften i 2011 ble alle våre innspill om kvalifikasjonsskrav for vernede fartøy tilbakevist med skriftlig løfte om at dette tas inn i verneforskriften. Men dette har, på tross av løfter, dessverre ikke skjedd  –  og vi står overfor STORE utfordringer med å holde våre flytende kulturminner i fart i årene som kommer.

Vi går spennende tider i møte!

Jan Welde
Styreleder i Norsk Forening for Fartøyvern

PS
Dere oppfordres til å videresende informasjonen innad i deres respektive veteranskipslag og -foreninger.
Forskriften er omfattende og tildels uklar, den trenger tid for å «sige inn»   –   og fremfor alt må vi som fartøyvernere kjenne den minst like bra som direktoratets representanter, for å stå best mulig rustet i diskusjonene!

Kommentarer er skrudd av.

Drevet med WordPress. Levert av WooThemes

Design Ingrid&Odd - Utviklet av Nettvendt