Avgiftskompensasjon blir forvaltnings-, drifts- og vedlikeholdstilskudd (FDV)

Den gamle avgiftskompensasjonen er nå omgjort til forvaltnings-, drifts- og vedlikeholdstilskudd (FDV) og blir administrert av Riksantikvaren etter søknad.

Søknadsfrist er 1. juni og ordningen er først og fremst beregnet på de fartøy som mottok avgiftskompensasjon i 2013. Derfor er det veldig viktig at alle som har mulighet søker avgiftskompensasjon for 2013 ved sitt nærmeste tollkontor snarest. Det gjøres unntak for fartøy som har første driftssesong i 2014 eller som har hatt lengre driftsopphold som følge av vedlikehold ol.

Les informasjonskrivet fra Riksantikvaren for å se hvordan ditt fartøy kan søke FDV-midler.

 

Bilde av fartøyet Søgne

Foto: Anders Marcussen

Kommentarer er skrudd av.

Drevet med WordPress. Levert av WooThemes

Design Ingrid&Odd - Utviklet av Nettvendt