Møte med energi- og miljøkomiteen på Stortinget

stortingsbygningen_400

Norsk Forening for Fartøyvern, ved Hedda Lombardo og Christian Lien Jensen, var i dag i møte med energi- og miljøkomiteen på Stortinget. På dagsorden var hvordan den nye CO2-avgiftskompensasjonen skal fungere og grunnstøtten til foreningen. Foreningen oppfattet at komiteen hadde forståelse for alle våre synspunkter. Vi fikk bla bekreftet deres syn på at det skal kompenseres for bortfall av refusjonsordningen. Vi ba om en forutsigbar og varig løsning på dette. Videre ble det argumentert for at foreningen ikke burde få grunnstøtten fra samme pott som båtene (Riksantikvarens post 74) og poengtert at denne grunnstøtten har stått stille i tre år, på tross av flere medlemmer og økt arbeidsbyrde for foreningen

Kommentarer er skrudd av.

Drevet med WordPress. Levert av WooThemes

Design Ingrid&Odd - Utviklet av Nettvendt