Strukturerte vernede fartøy kan igjen fiske

Fiskeri- og næringsdepartementet har nå lagt til rette for at vernede fiskefartøyer gis mulighet til å få inntekter fra fritidsfiske, og at fartøyene dermed blir ivaretatt og brukt.

Vernede fiskefartøy eies i det vesentlige av frivillige organisasjoner og stiftelser. Inntekter er avgjørende for vedlikehold og istandsetting av de fartøyer det gjelder.

Det er i utgangspunktet forbudt å drive enhver form for fiske med fiskefartøy som er unntatt kondemneringskravet i strukturordningene for havfiske- eller kystfiskeflåten. Det har nå blitt gjort endringer i regelverket som unntar vernede fiskefartøy fra forbudet hva gjelder fritidsfiske.  Alle begrensninger som gjelder for fritidsfiske i eller i medhold av havressursloven vil for øvrig også gjelde for disse fartøyene.

Det er viktig at de som har tinglyste forbud mot å fiske først må sørge for å få dette fjernet.

Les forskfiften her: Kgl.res. (L)(882829)

Blomøy og Bolga på VM i skreifiske

Foto: Øistein Wien

Kommentarer er skrudd av.

Drevet med WordPress. Levert av WooThemes

Design Ingrid&Odd - Utviklet av Nettvendt