Ny tilskuddsordning for sjøvettaktiviteter

Sjøfartsdirektoratet har etablert en ny tilskuddsordning, hvor frivillige foreninger kan søke om tilskudd til sjøvettaktiviteter for barn og unge.

Sjøfartsdirektoratet har som målsetning å få redusert antall fritidsbåtulykker. Et tiltak for å nå dette målet, er å få frivillige organisasjoner til å arrangere sjøvettaktiviteter rettet mot barn og unge. Aktivitetene kan for eksempel være basert på undervisning i skolen eller arrangement og informasjonsarbeid i fritiden.

Tilskuddsordningen skal fremme sjøvettaktivitet fortrinnsvis ved, i eller på vann og er et ledd i det holdningsskapende arbeidet rettet mot sikkerhet ved bruk av fritidsbåt. Formålet med sjøvettaktivitetene er, gjennom opplæring, informasjon og andre tiltak for barn og unge, å bidra til:

• å forebygge ulykker i forbindelse med bruk av fritidsbåt

• økt miljøbevissthet blant fritidsbåtbrukere

• økt trivsel for fritidsbåtbrukere gjennom sikker og hensynsfull adferd.

Les mer om tilskuddsordningen her

 

 

Kommentarer er skrudd av.

Drevet med WordPress. Levert av WooThemes

Design Ingrid&Odd - Utviklet av Nettvendt