M/S «Rogaland» fredet

Riksantikvaren har vedtatt å frede M/S ”Rogaland”. I Riksantikvarens begrunnelse fremgår bl.a. at: Formålet med fredningen er å ta vare på det siste av de mange kystruteskipene som trafikkerte strekningen Oslo-Bergen. ”Rogaland” har fra 1929 til 1964 tjenestegjort i en rekke av rutene som inngikk i denne strekningen. Formålet med fredningen er også å ta vare på sporene etter skipets 35 år  i rutefart, reflektert gjennom de endringsprosesser båten har gjennomgått som konsekvens av tidligere tiders skiftende krav og forutsetninger. Skipet krigshistorie knyttet til den store eksplosjonsulykken i Bergen 20. april 1944 er også en del av fredningsgrunnlaget. Slik ”Rogaland” fremstod i 1964 dokumenterer skipet skiftende tekniske og praktiske krav til fartøyene i denne ruten helt fra mellomkrigstiden og frem til 1964, bare få år før ruten ble nedlagt.

, , ,

Kommentarer er skrudd av.

Drevet med WordPress. Levert av WooThemes

Design Ingrid&Odd - Utviklet av Nettvendt