Aksjon for å redde «Gamle Helgeland»

Driften av «Gamle Helgeland» er i fare for å opphøre. Grunnen er  et lynnedslag  i november som påførte fartøyet skader som ikke forsikringen dekker. Mesteparten av egenkapitalen gikk med til å erstatte ødelagt utstyr og nå er «Gamle Helgeland» i økonomisk krise. Gamle Helgelands venner har startet en kronerulling for å komme ut av det øknomiske uføre og få fartøyet i drift igjen. Innen utgangen av måneden trengs kr 350 000. Se Gamle Helgelands facebooksider for mer info.

Kommentarer er skrudd av.

Drevet med WordPress. Levert av WooThemes

Design Ingrid&Odd - Utviklet av Nettvendt