Endringer i statsbudsjettet for vernede fartøy

Ny regjering har i dag kommet med endringsforslag til statsbudsjettet. Regjeringen foreslår at det ikke gis kompensasjon for bortfall av avgiftsfritak for CO2- avgift, svovelavgift, grunnavgift på mineralolje, smøreoljeavgift, elavgift og NOx-avgift for verneverdige fartøy, tekniske og industrielle kulturminner og museumsjernbaner.

Kommentarer er skrudd av.

Drevet med WordPress. Levert av WooThemes

Design Ingrid&Odd - Utviklet av Nettvendt