Statsbudsjettet 2014

Statsbudsjettet for 2014 er lagt fram og viser er en økning på 3 mill. kr for tilskudd til fartøyvern. Beløpet er 51,7 mill. kr og består av 50 mill. kr til fartøyvern og 1,7 mill. kr som er driftsmidler til Norsk Forening for Fartøyvern. Riksantikvaren fikk i fjor inn søknader for 170 mill. kr til fartøyvernprosjekter.

 

Posten til fartøyvernprosjekter har økt med 8 mill. kr de to siste årene, men driftstilskuddet til foreningen har stått stille de to siste årene. Til sammenligning har de andre kulturminnevernorganisasjonene hatt en økning opp til 30 prosent i sine driftsmidler.  Dette er bekymringsfullt da forening ikke gis de samme mulighetene til å tilrettelegge for frivillig arbeid som andre kulturminnevernorganisasjoner.

Kommentarer er skrudd av.

Drevet med WordPress. Levert av WooThemes

Design Ingrid&Odd - Utviklet av Nettvendt