Nytt om fartøyvern 5 2013

nff-frise-nyhetsbrev

Oktober 2013

Takk for meg

I november forlater jeg Norsk Forening for Fartøyvern etter hele 15 år. Det har vært en spennende og meningsfylt jobb hvor jeg har trivdes godt. Jeg vil oppfordre Norsk Forening for Fartøyvern til fortsatt å være en politisk aktiv organisasjon med tydelige mål. Gjennom politisk arbeid har fartøyvernet fått en egen post på statsbudsjettet, tilskuddsmidlene er økt, en nasjonal verneplan for fartøy eksisterer, prosjektmidler til kurs og kompetanse er bevilget foreningen og et eget regelverk for vernete og fredete fartøy er på vei. Å oppnå mål er det som har vært inspirerende å jobbe for. Det er mange dyktige og motiverende folk i fartøyvernmiljøet og jeg vil takke for godt samarbeid og ønsker lykke til videre.

– Ann Berith Hulthin, generalsekretær

Årsmøte 2013 i Sandefjord

Helgen 11. til 13. oktober gikk årsmøtet 2013 av stabelen i Sandefjord. Årsmøtet var godt besøkt; 57

"Southern Actor"

Årsmøte ombord «Southern Actor». Foto: Hedda Lombardo

medlemsfartøyer var representert med over 70 deltakere. Tolv nye  fartøy ble tatt opp som medlemmer:  ”Fridtjofen”, bygget 1955 som forskningsskip, ”Gamle Kragerø”, ferge bygget i 1960, ”Glimt II”, kutter bygget i 1933, ”Grytøy”, bygget i 1954 som ferge, ”Gulafjord”, kutter bygget i 1916 for frakt av fisk, ”Havgutten”, kutter bygget i 1919,  ”Kysten”, passasjer og stykkgodsskip bygget i 1909, ”Nykværing”, skøyte bygget i 1974,  RS 28 ”Sandefjord” redningsskøyte fra 1913, ”Selma” skøyte bygget i 1917, RS 42 ”Storebrand, redningsskøyte fra 1936 og ”Tokai” kutter bygget i 1914. Foreningen har med disse fartøyene 162 medlemmer fra 2014. Valg av styre for 2014: Tre nye ble valgt inn: Styremedlemmer: Lisbeth Tranberg fra ”Boy Leslie”, Atle Vie fra ”Stord I” og Cato Jensen fra «Jøsenfjord” som vara. Kjetil Skogdalen fra ”Engebret Soot” som allerede sitter i styret går inn som nestleder i foreningen. På fagseminaret orienterte Hedda Lombardo om foreningens nye hjemmesider. Cecilie Holm fortalte om erfaringer med drift av ”Mathilde” og veterancruise på Hardangerfjorden. Kristin Bolgård fra Kulturrådet fortalte om mulighetene for historiefortelling med Digitalt fortalt. Viggo Kristensen fortalte om hjemføring av kystruteskipet ”Gamle Skogøy”. Riksantikvar Jørn Holme holdt innlegg om status for Fartøyvernet. Søndag var det besøk på Hvalfangstmuseet og omvisning av medlemsfartøyet «Southern Actor».

– Terje Olsen, styremedlem

Forskrift for skip som er vernet eller fredet

Norsk Forening for Fartøyvern har sendt inn høringsuttalelse vedrørende ny forskrift for skip som er vernet eller fredet og fører mer enn 12 passasjerer. Høringsfristen var 15. oktober. Les foreningens høringssvar her: Høringsuttalelse forskrift for skip som er vernet eller fredet

Statsbudsjettet 2014

Statsbudsjettet 2014

Statsbudsjettet 2014 legges frem. Foto: Hedda Lombardo

Statsbudsjettet for 2014 ble lagt fram 14. oktober, og posten for fartøyvern har økt med 3 millioner kroner. I 2013 ble fartøyvern økt med 5 millioner kroner på revidert budsjett. Dermed er økningen de to siste årene på 8 millioner kroner og er nå på 51,7 millioner hvor av 1,7 millioner er driftsmidler til Norsk Forening for Fartøyvern. Denne økningen er etterlengtet og gledelig da bevilgning til fartøyvern har stått stille siden 2009 til tross for at fartøyvern og kystkultur har vært et satsningsområde. For å sammenligne hva behovet til fartøyvern er, fikk Riksantikvaren i 2013 inn søknader til fartøyvernprosjekt for 170 millioner kroner. Nasjonal verneplan for fartøy har satt behovet for tilskudd til fartøyvern i 2014 til 97 millioner kroner.

Norsk Forening for Fartøyvern ble som eneste kulturminnevernorganisasjon satt på Riksantikvarens budsjett i 2013. Dette skjedde i forbindelse med nye forskrifter og utregninger for driftstilkudd til organisasjonene og har ført til at de andre organisasjonene har fått økt tilskudd med opptil 30 prosent. Foreningens tilskudd har stått stille til tross for flere medlemmer. Dette er bekymringsfullt da forening ikke gis de samme mulighetene til å tilrettelegge for frivillig arbeid som andre kulturminnevernorganisasjoner.

Budsjetthøring

I forbindelse med ny regjerings gjennomgang av budsjettet vil i år høringene bli utsatt. Dato for høring i Energi- og miljøkomiteen er ikke satt ennå, men vil bli i slutten av november eller begynnelsen av desember. Foreningen vil møte komiteen og meddele sin bekymring for at driftstilskudd til foreningen ikke øker på lik linje med de andre kulturminnevernorganisasjoner til tross for at foreningen er i vekst.

Fartøyvernets ABC

Meld deg på foreningens praktiske veiledning for restaurering av verneverdige fartøy! Arrangementet finner sted i Horten lørdag og søndag 23.-24. november 2013. Fartøyvernets ABC tar opp tema som

  • Orientering om fartøyvern og antikvariske retningslinjer IMG_3887
  • Dokumentasjon
  • Organisasjonsarbeid
  • Befaring av prosjekter
  • Hvordan skaffe penger
  • Bestillerkompetanse
  • Kontraktsinngåelse
  • Restaureringsprosessen

Det blir et tettpakket program på Gamlehorten Gjestegård. Oppstart lørdag 23.november kl. 11.00 og avslutning søndag 24.november kl. 15.00. Overnatting skjer på tomannsrom.

Meld deg på! Kurset koster representanter fra foreningens medlemsfartøy kr. 500,- per deltager og inkluder i tillegg til selve kurset, overnatting og matservering.

Absolutt siste påmeldingsfrist er 7. november 2013.

Førstemann til mølla. Kun to deltagere per fartøyvernprosjekt. Representerer du ikke et medlemsfartøy er prisen kr. 1000,- per deltaker.

Påmelding skjer til post@norsk-fartoyvern.no. Oppgi navn, mobilnummer og hvilket fartøyvernprosjekt du er engasjert i.

I fjor ble kurset holdt i Gratangen for omlag 25 deltakere.

Detaljert program med tidspunkter og forelesere blir sendt ut til påmeldte deltagerne senere.

Søknadsfrist Kulturminnefondet

Søknad om tilskudd fra Norsk Kulturminnefond blir behandlet en gang i året. Fristen for søknad til Kulturminnefondet er den 1. november, og vedtak blir gjort i styremøte i april påfølgende år. Søknadsskjema, veiledning og eksempel på utfylt søknad kan lastes ned fra Kulturminnefondets hjemmesider.

Bredalsholmen Dokk- og Fartøyvernsenter reddet

Bredalsholmen Dokk- og Fartøyvernsenter har lenge vært i økonomisk krise og i slutten av juni ble det sendt ut permiteringer til de ansatte. Nå kommer gladmeldingen om at fartøyvernsenteret er reddet. Kommunen overtar vedlikeholdsansvaret for bygningsmassen. Fylkeskommunen øker støtten og Riksantikvaren dekker driftsutgiftene ut året og øker støtten fra neste år. Les mer i Fædrelandsvennen og Vest-Agder Fylkeskommunes nettsider.

Hardanger Fartøyvernsenter tildelt 1,9 millioner

Gleda var stor i Hardanger og Voss museum då Hordaland fylkeskommune meldte at dei  løyver 1,9 flyfoto-med-ICAmillionar kroner til å bygge om sjøhuset til nytt publikumsmottak. Med god støtte frå Staten, Hordaland fylke og Kvam herad har Hardanger fartøyvernsenter utvikla seg til å bli eit kraftsenter for maritim kultur både i nasjonal og regional samanheng. Som nasjonalt fartøyvernsenter med fokus på vidareføring av maritime handverkstradisjonar har senteret bygd opp kompetanse innan fartøybygging, smedarbeid, småbåtbygging, reipslaging og skutesegling. Med utgangspunkt i dette driv senteret museumsformidling og attraksjonsutvikling i brei forstand med eit årleg besøk på om lag 13000 besøkande.
Fartøyvernsenteret har i mange år samarbeidd med Kvam herad for å få lagd ein strandveg mellom Norheimsund sentrum og senteret. Denne er no realisert og har alt gitt ei fin  publikumsauke. I juli (som representerer høgsesong) var det ei auke av betalande gjester på over 40 %. Neste steg er å etablera eit permanent  publikumsmottak i den nye inngangen i sjøhuset. Sjøhuset er i dag eit røft og uisolert hus med dårleg tak. Sjølve bygget treng oppgradering og betre fundamentering før ombygging til kafé, butikk og filmsal. Her vil ein møta publikum på bakkplanet direkte mot strandvegen der trafikkstraumen er størst. Prosjektet har ei kostnadsramme på kr 6,4 mil og med denne løyvinga frå fylket i botnen er museet optimistisk med tanke på vidare finansiering. Målet er å ha dei nye publikumsfasilitetane klar til sommarsesongen 2015.

 Jubileumstur med MS «Lofoten»

Lofoten

MS Lofoten. Foto: Hedda Lombardo

Den 27. februar 1964 ble M/S ”Lofoten” levert fra Aker Mek. til VDS. Den 5. mars 1964 avgikk M/S ”Lofoten” fra Bergen i sin første tur i Hurtigruten. Nå er skipet det siste gjenværende av de klassiske skipene i Hurtigruten, med vernestatus gitt av Riksantikvaren. Den 2. mars 2014 blir det 50 års jubileumsavgang fra Bergen. Blant dem som har sikret seg plass er 11 medlemmer av Norsk Veteranskibsklub i Oslo. Det er ellers få ledige plasser igjen. Det har lykkes å spore opp en agent som sitter på noen få ledige lugarer. Dette glade budskap spres til alle interesserte i veteranskipsmiljøene. Tilbudet er som følger: Bergen – Kirkenes t/r -11 dager med lugar og full pensjon / pr. person: D2 / I dobbeltlugar med vask (dusj og toalett på gangen): kr. 8113.-. D1 / enkeltlugar uten dusj/toalett:kr. 12607.-. A2 /dobbeltlugar med dusj/toalett: kr. 12607.- / A1/ enkeltlugar med dusj / toalett: kr. 18910.-. Ved bestilling innen 31.10 får man kr. 500.- i avslag. Om man heller ønsker reise kun ene veien, kontakt agenten. Henvendelse til Jarlsbergreiser / tlf. 33 33 33 22 / post@jarlsbergreiser.no  Oppgi medlemskap i Norsk Forening for Fartøyvern.

 «Lyra» har sunket

Lyra” har sunket ved Eidkjosen i Tromsø. Arctandrias kystlag håper å få den 100 år gamle fiskeskøyta hevet. «Lyra» har en lang og spennende historie og ble overtatt av Arctandria kystlag i 2012. Her kan du lese mer om ”Lyra”.

«Ulstind» er hogd

Ulstind

«Ulstind» 2013. Foto: Per Kristian Rognes

Medlemsfartøyet «Ulstind» har hatt mange eiere de siste årene, og siden 2012 har fartøyet holdt til i Trondheim. Eierne var tre unge mennesker som ville restaurere «Ulstind» og bruke fartøyet i arbeid med vanskeligstilte ungdom. Les om dem i adressa.no

Det gikk ikke slik de hadde planlagt da økonomien og den praktiske kunnskapen satte en stopper for drømmen. Nå er «Ulstind» hogd slik bildet viser.

Riksantikvaren freder passasjerskip

Riksantikvaren har sendt ut varsel om oppstart av fredning av fem passasjerskip. Disse er «Børøysund», «Riskafjord II», «Rogaland», «Tafjord» og «Vestgar». Dette er en del av Nasjonal verneplan for fartøy 2010 – 2017, der Riksantikvaren vil frede ulike kategorier etter tur. Ferjeflåten er ferdig, og nå starter fredning av passasjerfartøy. Neste år følger fredning av fiskeflåten.

«Børøysund»er i følge Riksantikvaren det fartøyet som er mest originalt fra sin periode som i dag er bevart. «Børøysund» er et dagruteskip, en kategori fartøy som seilte i områder hvor avstanden til nærmeste by ikke medførte overnatting om bord. «Børøysund» har gjennomgått flere endringer, men har bevart original kullfyrt kjele og original dampmaskin. Hovedlinjene for restaurering har vært fartøyets utseende etter ombyggingen i 1935. Les mer om «Børøysund».

Fredningen av «Riskafjord II» blir begrunnet med at fartøyet er landets eldst bevarte rutefartøy i saltvann. «Riskafjord II» inneholder elementer fra alle sine historiske perioder og dokumenterer hvordan eldre tonnasje kontinuerlig var bygd om og tilpasset skiftende tiders krav til denne kategorien ruteskip. «Riskafjord II» var tatt vare på direkte etter at rutefarten tok slutt og har høy grad av autentisitet. Les mer om «Riskafjord II».

«Rogaland» er i dag det eneste av de ca. 40 skipene som trafikkerte Kystruta som fremdeles er bevart i Norge. «Rogaland» er også det eneste bevarte passasjerskipet fra hovedrutene langs kysten som er bygd før andre verdenskrig. Skipets konstruksjon, strukturer og store deler av innredningen er inntakt fra perioden som aktivt ruteskip. «Rogaland» representerer også krigshistorie ved at en viktig del av skipets historie er knyttet til eksplosjonsulykken i Bergen 20. april 1944. Les mer om «Rogaland».

«Tafjord» var i kontinuerlig drift som passasjerfartøy fra 1927 til 1979 i Møre og Romsdal fylke. «Tafjord» er en særs god representant for de mange små fartøyene som sørget for samband til veiløse gårder og grender langs fjordene. «Tafjord» er også et av svært få fartøy av denne kategorien som fremdeles finnes. Fartøyet var i hovedsak benyttet til transport av anleggsfolk, men og til andre formål som isbryter og kirkebåt. Nå jobbes det med å tilbakeføre fartøyet til utseende fra siste tiden som rutebåt i 1979. Les mer om «Tafjord».

”Vestgar” er i følge Riksantikvaren den mest autentiske sjøbussen fra etterkrigstida som er bevart i dag. «Vestgar» var satt inn i den kombinerte last- og passasjerruten mellom Øygarden og Bergen. Skipet har originalt maskineri og teknisk system, og det meste av innredningen er originalt fra tiden som ruteskip. Som funksjonstype er «Vestgar» en dagrutebåt for føring av passasjerer og last. Les mer om Vestgar.

«Hestmanden» til Grunnlovsjubileet 2014

”Hestmanden” vil være med på konvoi i forbindelse med Grunnlovsjubileet 2014, men det er tvilsomt at skipet kan gå for egen maskin. Det jobbes med å få steam på hovedkjelen, men det er langt frem så mest sannsynlig må skipet slepes. ”Hestmanden”, eneste gjenværende fartøy av Nortraships store flåte under krigen, skal bli et seilende museumsskip. Les mer om dette i Kristiansand Avis.

«Christiane» seiler med sjøspeidere

Galeasen «Christiane» fra Drammen var på tokt med sjøspeidere i sommer. Se filmen om glade barn som seiler et vernet fartøy.

Film om «Brannsprøyta»

«Brannsprøyta» ble bygd i Ålesund 1952 og gikk ut av brannberedskap i 1997. «Brannsprøyta» er medlem av Norsk Forening for Fartøyvern og vernet av Riksantikvaren. Se filmen om «Brannsprøyta», tilegnet Brannsprøytas venner.

Derfor sank «Wyvern»

Det var brudd i kjølbolter som var årsaken til forliset av «Wyvern», sier Grøsvik til Stavanger Aftenblad. Han tar seg av det administrative i forbindelse med heving og restaurering av «Wyvern». Med brudd i kjølbolter trykket masten ned kjølen. Dermed ble det en åpning i overkant av kjølen og nederst i bjelkene i skroget, som igjen ga en åpning mellom skrog og kjøl. Åpningen ble lang, flere meter, og dermed ble det en ganske stor lekkasje. Nå skal «Wyvern» restaureres for 6 millioner kroner. Les mer i Stavanger Aftenblad.

Lyd av gammel motor er søt musikk

Halvor Olsen fra Motorkameratene i Trondheim vil lage en hvile CD med lyd fra gamle motorer.

Foto: Signe Holst-Larsen

Foto: Signe Holst-Larsen

Halvor er født og oppvokst på Frøya og vant til lyden av motor. Nå vil han samle de forskjellige motorlydene, forklare og informere om båtene slik at man kan høre på det som musikk hjemme i stua. Les mer på NRK.

Ulsteinvik trebåtfestival

I 2015 er Ulsteinvik trebåtfestival 10 år og planleggingen er allerede i gang. Det blir stor feiring i uke 33 der båtfolket står i fokus og får gratis kaiplass, internett, strøm og vann. Til de som kommer med trebåt blir det en ekstra overraskelse. For mer informasjon se nettsidene til Ulsteinvik trebåtfestival.

Maritime kurs

Sandviksboder kystkultursenter arrangerer maritime kurs i samarbeid med Norges Fiskerimuseum. Kursene omfatter alt fra Fritidskipper D5L og D5, knute og repslagingskurs til bygging av kajakk. For mer informasjon se nettsidene til Sandvikboder Kystkultursenter.

Kurs i styrearbeid

Frivillighet Norge holder kurs i styrearbeid for frivillige organisasjoner. Kurset koster kr 750 og holdes i Frivillighet Norges lokaler i Oslo 22. november fra kl. 15.00 – 18.30. For mer info se Frivillighet Norges nettsider.

 

Kommentarer er skrudd av.

Drevet med WordPress. Levert av WooThemes

Design Ingrid&Odd - Utviklet av Nettvendt