Nytt om fartøyvern 4 2013

Årsmøte

Velkommen til foreningens årsmøte den 11. – 13. oktober i Sandefjord. Innkallelse og sakspapirer blir sendt ut i midten av september. Påmeldingsfristen er 24. september, men foreningen tar i mot påmelding allerede nå på e-post: post@norsk-fartoyvern.no eller på telefon 24 14 51 70.

Fartøyvernets ABC – nytt kurs

Helgen 28. – 29. september vil foreningen på ny arrangere Fartøyvernets ABC – et praktisk veiledningskurs i hvordan arbeide med restaurering av verneverdige fartøy. Kurset skal ta for seg befaring av et restaureringsprosjekt, tilstandsrapport, organisasjonsarbeid, hvordan søke midler, dokumentasjon, rapportering osv. Denne høsten vil kurset bli lagt til Østlandsområde. Mer informasjon vil komme på foreningens hjemmeside, facebook og en egen invitasjon vil bli sendt ut til alle medlemsfartøy.

Ny forskrift for skip som er vernet eller fredet

Sjøfartsdirektoratet har på høring ny forskrift for skip som er vernet eller fredet av Riksantikvaren og som fører mer enn 12. passasjerer. Høringsfrist en er blitt utvidet og ny høringsfrist er 15. oktober 2013. Link til:  Høringsbrev og regleverk

Nyrestaurerte Lindås sjøsluser

Lindås sjøsluser åpnet igjen lørdag 10. august etter en lengre periode med restaurering. Nyåpningen ble markert ved at fjordabåten MS ”Granvin” ble den første båten til å gå gjennom slusene. Lindås sjøsluser åpnet første gang i 1907. I motsetning til seilskutetiden da man var nødt til å vente på riktig tidevann for å seile, gjorde slusene det mulig å få til faste rutebåter med folk og varer. Les mer om åpningen av slusene

Gaffelriggseminar

Hardanger Fartøyvernsenter arrangerer Gaffelriggseminar i Nordheimsund fra 19. – 22. september. Det legges opp til et variert program med emner som riggens utvikling gjennom tidene, håndverk, seilas, film og debatt om skipenes betydning i dagens samfunn. Underveis vil det være mulighet å drøfte og debattere innleggene, utveksle erfaringer, få ny inspirasjon og skape nettverk blant folk i miljøet. Påmelding og nærmere informasjon på epost: info@fartoyvern.no

Kulturminnefondets søknadsfrist

Søknad om tilskudd fra Norsk Kulturminnefond er 1. november. Vedtak for tildelinger blir gjort i april påfølgende år. Søknaden må være skrevet på Kulturminnefondets søknadsskjema som kan lastes ned her.

”Gamle Salten” fredes

Riksantikvaren melder om oppstart av fredning for medlemsfartøyet «Gamle Salten». Fredningen begrunnes med at «Gamle Salten» er et godt bevart langruteskip. Fartøyet er bygget i 1953 ved Trosvik verft og ble betraktet som juvelen i verftets produksjon. Som flaggskip i Salten Dampskipsselskap ble det ikke spart på noe når det gjaldt materialer og dekor. «Gamle Salten» har i dag hjemmehavn i Bodø.

”Grytøy” fredes

Riksantikvaren har startet fredningsprosessen av ”Grytøy”. Fredningen begrunnes med at ”Grytøy” er den siste gjenværende passasjerbåten bygget i tre i Nord-Norge. Fartøyet er bygget ved Vaagland Båtbyggeri på Nordmøre til Grytøy – Harstad Fergeselskap i 1954, og er en typisk representant for de mange arbeidsruter som en gang bandt sammen øyer og veiløse grender med byene langs kysten. ”Grytøy” søker Norsk Forening for Fartøyvern om medlemskap fra 2014.

”Wyvern” er berget

”Wyvern” sank mellom Ölan og Gotland i Sverige den 11. juli under Tall Ships Races. Mannskapet på «Wyvern» ble berget. Dessverre omkom en person fra et annet fartøy i et forsøk på å berge «Wyvern». Det ble raskt bestemt at ”Wyern” skulle heves, og det ble foretatt et spleiselag mellom aktører innen olje- og gassindustrien i Stavanger for å redde det vernede fartøyet og bringe det tilbake til Stavanger Sjøfartsmuseum. Allerede 14. august var ”Wyvern” tilbake i Vågen med en fantastisk velkomst fra byens innbyggere og offentlige personer. Nå er ”Wyvern” på slipp på Hundvåg for reparasjoner. Les mer om velkomsten.

Slutten for Bredalsholmen?

Bredalsholmen Dokk- og Fartøyvernsenter sier opp ansatte. ”Uten hjelp fra Miljøverndepartementet må de ansatte slutte i september”, sa konstituert daglig leder Jon Helge Aas til Fædrelandsvennen i slutten av juni. ”Vi har ikke oppdrag etter september og har ikke lønn etter oppsigelsestiden”. Både departementet og Riksantikvaren er kjent med situasjonen og ønsker en løsning for at ikke viktig kompetanse innen fartøyvern går tapt. Les mer om Bredalsholmen.

Porto Franco til Bredalsholmen

I en artikkel i Fædrelandsvennen tar Johan Larsen opp problematikken av realiseringen av frihavnen i Kristiansand – Porto Franco. Han mener tiden er overmoden og at det må besluttes en plassering av Porto Franco og foreslår Bredalsholmen Dokk- og Fartøyvernsenter som et godt egnet og naturlig sted for en historisk frihavn. Her ligger alt til rette for at gamle skip kan samles i et miljø som også har kompetanse på vedlikehold og formidling. Les hele artikkelen,

Historiske båter på Mjøsa

Per Inge Høiberg, styreleder ved Mjøssamlingene, fortalte NRK i sommer om de historiske arbeidsbåtene som har gått på Mjøsa og som er nå tatt vare på. For eksempel om foreningens medlemsfartøy ”Willy” som ble bygd i seksjoner og deretter flatpakket for så å bli sendt til både Afrika og Persiabukten der den ble pakket ut og klinket sammen igjen. Les mer om båtene på Mjøsa.

”Greven” er gjeldsfri

Modum Sparebank har slettet lånet til ”Greven”. Dette er en lettelse for Veteranbåtlaget Greven som nå kan starte arbeidet med restaurering gjeldsfrie. ”Greven” har ligget ved brygga på Tyrifjorden siden 2006, men utfordringene har vært mange og uventede. Les mer om dette.

Pengegave til ”Svanøy”

En 75-åring fra Ålesund ønsket seg ikke annet en penger til bursdagen sin. Det sjenerøse bursdagsbarnet ga så pengene videre til Haugesund Veteranbåtlag og arbeidet med restaureringen av «Svanøy». Det viser seg at jubilanten tidligere var eier av ”Svanøy” og har mange gode minner fra turene med båten. ”Svanøy” er fra 1925 og fikk store brannskader for halvt annet år siden. Nå blir fartøyet restaurert tilbake slik den var i 1925. Les mer om pengegaven til «Svanøy».

Søker info om ”Jærbuen II”

”Jærbuen II”, fra 1898, er ferdig restaurert og nå etterlyses etterkommere etter mannskapet som seilte fartøyet. ”Jærbuen II” kom til Isegran i september i fjor og ble ferdigrestaurert i juni. Båten ble bygd som lystbåt og til kappseilas og turseiling. ”Jærbuen II” har en historisk tilknytting til Fredrikstad og flere av mannskapet kom fra Onsøy. Nå ønsker James Ronald Archer, styreleder ved Larvik Sjøfartsmuseum, å komme i kontakt med folk som vet mer om seilermiljøet i Fredrikstad på begynnelsen av 1900-tallet. Les hele artikkelen.

”Stord I” 100 år

Medlemsfartøyet ”Stord I” feirer hundre år i år. Lørdag 22. juni la ”Stord I” til kai ved Shetland-Larsens Brygge i Bergen og tok i mot gjester og gratulasjoner. På dekk sto de stolte frivillige som hadde brukt mye fritid på å sette dampbåten i stand. ”Stord I” ble bygd på Laksevåg i 1913 og har vært en av de faste sliterne på Vestlandet fra den gang sjøen var veien. Etter 32 år med restaurering har ”Stord I” nå fått passasjersertifikat i glass og ramme. Les mer om jubileet.

”Stord I” under Fjordsteam 2013. Foto: Hedda Lombardo

”Stord I” under Fjordsteam 2013. Foto: Hedda Lombardo

Pengegave til ”Stord I”

Miljøvernminster Solhjell og riksantikvar Holme leverte en sjekk på kr 100 000 til ”Stord I” under åpningssermonien av Fjordsteam i Bergen. Det var en tusenlapp for hvert år båten har seilt. Les mer om dette.

Frokostseminar om bord MS ”Sandnes”

I forbindelse med Fjordsteam Bergen ble det arrangert et frokostseminar med tema ”Status – Nasjonal verneplan for fartøy 2010-2017”. Midt i denne planperioden ble noen sentrale aktører innen fartøyvernet utfordret til å si noe om rammebetingelser, vernemyndighetenes planer og arbeid og fartøyvernets utfordringer og muligheter. Tilslutt var det en paneldebatt med styreleder i Norsk Forening for Fartøyvern Jan Welde, riksantikvar Jørn Holme, fylkeskultursjef i Hordaland  Anna Elisa Tryti, seksjonsleder i Bergen kommune William Hazell og sjøfartsdirektør Olav Akselsen.

”Stavenes” skal gå for egen maskin

Det lovet miljøvernminister Bård Vegard Solhjell under åpningen av Fjordsteam i Bergen. ”Neste år er det grunnlovsjubileum og skipet er 110 år. Det skulle bare mangle at den ikke da kan seile for egen maskin”, sa Solhjell til stor applaus fra de fremmøtte til åpningssermonien. Planen var at ”Stavenes” skulle gå for egen maskin til Fjordsteam 2013, men mangel på penger og ressurser gjorde at båten måtte taues til Bergen. Les mer om dette.

”Stavenes” under åpningen av Fjordsteam 2013. Foto: Hedda Lombardo

”Stavenes” under åpningen av Fjordsteam 2013. Foto: Hedda Lombardo

Fergeleie gjenåpnes av Riksantikvaren

Den gamle fergelemmen på Munkekaia i Bergen er nå gjenåpnet. Lemmen ble bygget i 1961 og nedlagt på midten av 1990-tallet. Etter restaurering i fjor høst er den nå tilbake og klar til bruk. Den 2. august ble fergelemmen gjenåpnet av riksantikvar Jørn Holme med det fredete fergen ”Skånevik” ved kai. Etterpå kjørte veteranbrannbiler over lemmen om bord ”Skånevik” som fraktet dem videre på tur til Salhus. Les mer om den restaurerte lemmen.

”Svanen” fikk fagjurypris

Gratulerer til skonnerten ”Svanen” som fikk fagjurypris 2013 under Risør Trebåtfestival.

”Faxsen” fikk KYSTENs hederspris

Gratulerer til «Faxsen» som ble tildelt prisen for beste vedlikeholdte fartøy under Forbundet KYSTENs landsstevne i Sandessjøen i juli. I juryens begrunnelse het det: ”At ”Faxsen” i dag fremstår som den gjør skyldes et jevnt og godt vedlikehold, fra den dag den ble sjøsatt i Vefsn i 1916 og frem til i dag. Hvorfor fartøyet har unngått modernisering med aluminium og moderne dieselmotor vites ikke, men i dag tror vi alle trebåtentusiaster på kysten er glade for at fartøyet ble vedlikeholdt av familien Pedersen i Bliksvær uten å ty til moderne løsninger. Å vedlikeholde et såpass stort fartøy krever mye av sine eiere, men vi er rimelig sikker på at ”Faxsen” er de beste hender hos kystlaget Salta”.

”Storegut” får passasjersertifikat

Den fredete fergen på Tinnsjøen, «Storegut», besto i juni evakuering- og brannøvelse fra Sjøfartsdirektoratet. Kaptein Birger Nilsen er fornøyd. Noen punkter må utbedres før «Storegut» kan ta med passasjerer på Tinnsjøen, skriver Rjukan Arbeiderblad. Det at ”Storegut” må være så autentisk som mulig samtidig som det er viktig å ta med passasjerer på tur for å formidle historien til fartøyet er en utfordring med Sjøfartsdirektoratets regler, synes Nilsen. Les mer om dette.

Frivillighetsprisen 2013

Nå er jakten på årets Frivillighetsprisvinner i gang. Vinneren blir feiret av kulturminister og en samlet frivillighet på FNs internasjonale frivillighetsdag 5. desember. Hvis ditt lag eller organisasjon har en frivillig ildsjel som utmerker seg, nominer personen til Frivillighetsprisen 2013 ved å følge linken,

Lik foreningen på facebook

Vil du ha oppdateringer og nyheter om fartøyvern på Facebook? For å like foreningen følg link til foreningens facebook  eller scan koden:

kode

Kommentarer er skrudd av.

Drevet med WordPress. Levert av WooThemes

Design Ingrid&Odd - Utviklet av Nettvendt