Den kulturelle skolesekken

Den kulturelle skolesekken (logo)Den kulturelle skolesekken skal legge til rette for at elever i grunnskolen får tilgang til, kan gjøre seg kjent med og få et positivt forhold til kunst- og kulturuttrykk av alle slag.

Den kulturelle skolesekken forutsetter et nært faglig samarbeid mellom skole- og kultursektoren, og en ansvarsfordeling mellom kommuner, fylkeskommuner og departementene.

Kulturelle aktører kan søke offentlige midler, og tilskudd til skolesekkprosjekter administreres av fylkeskommunene. Fartøyvernere som har skoleopplegg kan kontakte sine respektive fylkeskommuner for mer informasjon.

Drevet med WordPress. Levert av WooThemes

Design Ingrid&Odd - Utviklet av Nettvendt