Valgkomité

Valgkomiteen for styret 2016 har følgende sammensetning:

Leder

Jan Welde

Tlf: 900 81 452
Epost: jan@welde.com

Representerer fartøyet «Poseidon II»

 

Øvrige medlemmer

 Lisbeth TranbergTlf: 917 94 712
Epost: lisbeth_tranberg@hotmail.com

Representerer fartøyet «Boy Leslie»

 

 

Viggo Kristensen

Tfl:

viggo.kristensen@uit.no

Representerer fartøyet «Skogøy»

 

 

Drevet med WordPress. Levert av WooThemes

Design Ingrid&Odd - Interaksjonsdesign Nytt Nettsted