Tyin

Kjennings­signal:
Hjemmehavn:,
Bygget:1906
Opprinnelig
funksjon:
Lengde:36'
Brutto­tonnasje:12
Vernet år:
Hjemmeside:
Bilde av fartøyet Tyin

Foto: Utlånt av eier

Historikk

MB «Tyin» ble bygget i 1906 ved A/S Drammens Jernstøberi og Mek. Værksted. Fartøyet gikk i passasjertrafikk i Vang mellom Tyin og Tyinholmen fra 1906 til 1940.

Fra 1960 til 1974 var fartøyet passasjerbåt og tømmerbåt på Randsfjorden og fra 1974 til 2008 familiebåt.  Kong Haakon og kronprins Olav reiste med «Tyin» i 1909.

I dag forvaltes «Tyin» av Valdres Historiske Motorbaadselskab som skal rehabilitere «Tyin» til sitt opprinnelige utseende fra 1906 gjennom dugnad og samarbeid med andre interesserte. Dette for å sikre «Tyin» som et kulturminne for distriktet og senere generasjoner.

Formålet med prosjektet er å få «Tyin» tilbake til Valdres og i drift på Strandefjorden der fartøyet vil kunne bli en attraksjon og en turistmagnet for Valdres og for Strandefjorden.


Drevet med WordPress. Levert av WooThemes

Design Ingrid&Odd - Interaksjonsdesign Nytt Nettsted