Hermes II

Kjennings­signal:LGIK
Hjemmehavn:,
Bygget:1917
Opprinnelig
funksjon:
Lengde:72'
Brutto­tonnasje:49,8
Vernet år:1991
Hjemmeside:hermes2.org
Bilde av fartøyet Hermes II

Foto: Stein Antonsen

Historikk

MK «Hermes II» ble bygd som byggenummer 217 ved Nils Skandfers båtbyggeri i Kulstadsjøen, Vefsn, i 1917 for Eilert Ingebrigtsen, Komagfjord i Alta.

Kutteren ble brukt i fraktfart og i sildefiske ved Island. Den ble også benyttet til ishavsfangst. I 1944 var den med under evakueringen av befolkningen fra Finnmark.

I 1952 ble kutteren solgt til familien Andersen, Loppa, senere Tromsø, der den var hjemmehørende frem til 1990. I denne perioden ble fartøyet brukt i loddefisket ved Bjørnøya og Jan Mayen, i rekefisket i Barentshavet og i fraktfart langs kysten. Kutteren ble ombygd i 1962.

«Hermes» fikk som ny installert en 40 Hk Bolinder. Denne ble byttet ut med en 180 Hk Lister Diesel i 1962. I dag står det en Cummins Diesel 335 Hk i fartøyet.

Kutteren ble overtatt av Bernhard Strandvoll, Andfiskå ved Mo i Rana, i 1990, som senere dannet kystgruppa Hermes II A/L. Fartøyet er restaurert tilbake til den utformingen det fikk ved ombygningen i 1962.


Drevet med WordPress. Levert av WooThemes

Design Ingrid&Odd - Interaksjonsdesign Nytt Nettsted