Frimann

Kjennings­signal:LGWO
Hjemmehavn:,
Bygget:1925
Opprinnelig
funksjon:
Lengde:58,4'
Brutto­tonnasje:22,23
Vernet år:
Hjemmeside:
Bilde av fartøyet Frimann

Foto: Fredrik Aandahl

Historikk

MK «FRIMANN» er bygget av Størk Winsents, Fana, i 1925. Rundt 1950 ble fartøyet overtatt av Partsrederiet Nils Ramsvik, Aure, og utrustet for reketråling. Samtidig ble en hydraulisk lavtrykkswinch montert sammen med en lukekarm i stål. På 70-tallet ble fartøyet solgt til Odd og Edvar Brattøy, Frei.

Semidieselmotoren ble skiftet med en brukt Volvo Penta. Andre endringer fartøyet har gjennomgått er en forlenging av skroget, sannsynligvis i 1948. «Frimann» var i drift som reketråler frem til eierne fikk tilsagn om kondemnering i 1985.

Foreningen Frimanns Venner overtok ansvaret for fartøyet våren 1986, og søkte om fritak fra opphugging. Dette ble innvilget i desember 1989. En forutsetning for å bli fritatt fra komdemneringsordningens destruksjonskrav var at Nordmøre Museum stod som eier, og at div. bruksheftelser ble tinglyst. Foreningen Frimanns venner underskrev en bruks- og disponeringsavtale med Nordmøre Museum i 1990.

All restaurering og istandsettelse er med få unntak gjort av Foreningen Frimanns venner, som også står for drift og vedlikehold av fartøyet. Arbeidet har pågått i om lag 15 år, og har hovedsakelig vært privatfinansiert. Noe av det som er gjort i perioden 1987 – 2002: Fordekk med dekksbjelker og styrbord bjelkevei er fornyet. Åtte hudplanker, samt flere spant er fornyet. Deler av skansekledning er skiftet. Det samme gjelder delvis topprekke og «svinerygger».

Rundt 200 spiker er skiftet i hudplank og fartøyet har ny stråkjøl. Størsteparten av styrehuset er skiftet, mens mye av det innvendige originale panelet er bevart. To master med bommer og gaffler skiftet ut, samt en del beslag. Fartøyet har galeasrigg.

Intensjonene er at «Frimann» skal være en typisk 50-talls fiskekutter og fartøyet skal tas vare på i utformingen fra perioden etter 1948.


Drevet med WordPress. Levert av WooThemes

Design Ingrid&Odd - Utviklet av Nettvendt