Arkiv | Nyheter

Stavenes

«Stavenes» har igjen fyr på dampkjelen

For første gang på 62 år og 25 år etter “Stavenes” ble hentet hjem fra England for restaurering er det igjen fyr på dampkjelen ombord. Nå skal det fyres i et døgn på kjelen som er levert av Parat Halvorsen AS i Flekkefjord, slik at maskinen kan prøves med damptrykk.

Fortsett å lese ·
Hedda Lombardo

Budsjetthøring fartøyvern

Norsk Forening for Fartøyvern var på høring i Energi- og miljøkomiteen tirsdag 25. oktober 2016. Dette er en årlig høring i forbindelse med statsbudsjettet. Norsk Forening for Fartøyvern ga en begrunnet fremstilling om hvorfor det ikke bør kuttes 40 millioner i fartøyvernmidlene i 2017, samt at Kulturminnefondet bør indeksreguleres. Presentasjonen ble laget på vegne av […]

Fortsett å lese ·
Bilde av Morten Hesthammer

Nytt styre i NFF konstituert!

I helgen ble foreningens årsmøte avholdt i Stavanger, om bord på ærverdige MS Sandnes. Nærmere 100 delegater og observatører deltok, stemningen var god og engasjementet var høyt. Innsatsen fra de lokale krefter både ved SANDNES, ROGALAND og alle som var tilknyttet ekskursjonen, var både hjertelig og velvillig. Valg av nytt styre og ny styreleder. Sedvanlig valg […]

Fortsett å lese ·
10309337_1429198787348065_4563715201320687739_n

Invitasjon til Fartøyvernets ABC

Meld deg på foreningens praktiske veiledning for restaurering av verneverdige fartøy! Arrangementet finner sted på Nyholmen kystkultursenter i Bodø 25.-27. november 2016. Tema for dette seminaret er semidieselmotor. Se eget program. Meld deg på! Kurset koster representanter fra foreningens medlemsfartøy kr. 2500,- per deltager og inkluder i tillegg til selve kurset, to overnattinger inkludert alle […]

Fortsett å lese ·
302772_312947305486188_1920686481_n

Ny forskrift om sikkerhetsstyringssystem

Sjøfartsdirektoratet har sendt ut forslag til ny forskrift om sikkerhetsstyringssystem for mindre lasteskip, passasjerskip, fiskefartøy, mv. på høring. Høringsfrist er 1. desember 2016. Dette gjelder mange av foreningens fartøy. Denne forskriften har vært ventet i lengre tid, derfor fikk forenigen laget et mal for sikkerhetsstyringssystem tilpasset våre medlemmer. Mal og veiledning for sikkerhetstyringssystem finner dere […]

Fortsett å lese ·
"Hansteen" i Hjørundfjorden. Foto: www.Hansteen.no

Fartøyvern ned 40% i statsbudsjettet 2017

Statsbudsjettet for 2017 er lagt fram. Riksantikvarens Post 74 fartøyvern er på kr 61 883 000. Dette er en nedgang på 40 millioner fra fjorårets budsjett. 2016 var første året bevilgningene fulgte statens egen plan for fartøyvernet. Norsk Forening for Fartøyvern mener bevilgningen til fartøyvern må opprettholdes på 100 millioner kroner: for å møte den […]

Fortsett å lese ·
Hindholmen er et av fartøyene som får støtte.

Møre og Romsdal med støtte til fartøyvernet.

Møre og Romsdal fylkeskommune har tildelt ein sum på 500 000,- til verneverdige fartøy i fylket. Vi deler gledelig melding som står å lese på Møre og Romsal Fylkeskommune sin hjemmeside: «Ordninga er eit samarbeid med Riksantikvaren, og kvar av partane bidreg med 250 000 kroner. Av totalt 16 søkarar har 9 fått tilskot til […]

Fortsett å lese ·
Omfattende arbeid på Jelsa. Foto: Hedda Lombardo

Restaurering av «Jelsa» på Isegran.

«Jelsa» er Norges eldste flytende fartøy, leser vi på deres hjemmeside. Veteranflåten har virkelig fått oppmerksomhet i Fredrikstad Blad sist helg, med flotte artikler både om M/S «Hvaler» og om «Jelsa». Om «Jelsa» kan vi lese at det er nettopp alderen på båten som gjør at Riksantikvaren har innvilget midler til eier av båten, Knut […]

Fortsett å lese ·

Drevet med WordPress. Levert av WooThemes

Design Ingrid&Odd - Interaksjonsdesign Nytt Nettsted